Norske bøger

 

HoysensitivNORSK

ER DU OGSÅ HØYSENSITIV?
Udgivet på Spartacus Forlag, 8. maj 2013.
2. oplag 2013.
Pris 229 kr. Normalpris 249 kr.

Er du også høysensitiv? gir en grundig innføring i hva det vil si å være høysensitiv, og hvilke muligheter og utfordringer dette karaktertrekket innebærer. Du får en konkret veiledning i hvordan du best kan ta vare på sensitiviteten din, og hvordan du best kan beskytte deg mot overstimulering. Det finnes et stort potensial i det å være særlig sensitiv, og boken motiverer deg til å få frem det beste i deg, til glede både for deg selv og andre. Boken er skrevet i et lett forståelig språk, er praktisk, med mange eksempler samt spørsmål og øvelser som inspirerer deg til å se deg selv i nytt lys. Boken gir ny innsikt, forståelse og viser nye muligheter. Den henvender seg til den voksne leseren som tar ansvar for seg selv og ønsker inspirasjon til personlig utvikling. Boken retter seg spesielt til deg som gjenkjenner dette karaktertrekket i deg selv, men også til deg som ikke gjør det, men som er nysgjerrig og søker å forstå høysensitive personer. (Teksten er oversat af forlaget).

Køb bogen

 

MindfulnessNORSK

MINDFULNESS FOR HØYSENSITIVE – Bog inkl. cd.
Udgivet på Spartacus Forlag, 8. maj 2013.
2. oplag 2013.
Pris 229 kr. Normalpris 249 kr.
BESTSELLER

Påvirkes du av stemninger og av andre menneskers sinnstilstand? Blir du fort overstimulert, utmattet og stresset? Savner du en metode for å beskytte følsomheten din? Svarer du ja på disse spørsmålene, erMindfulness for høysensitive noe for deg.
Hos høysensitive er nervesystemet mer fintfølende, og man bearbeider inntrykk, følelser og stemninger på en dypere og mer nyansert måte enn de fleste. Særlig sensitive personer er derfor disponert for å kunne skape et empatisk, lykkelig og meningsfullt liv med dype opplevelser og relasjoner.
Men hvis høysensitive ikke vet å beskytte seg mot overstimulering, kan de lett føle seg annerledes, føle at de ikke strekker til, og de blir utmattet og stresset.
Nærvær er den beste beskyttelsen mot overstimulering. Mindfulness er en utmerket teknikk til dette formålet. Mindfulness for høysensitiveer en guide til hvordan du kan praktisere mindfulness – konkret, enkelt og rett på sak, og CD-en som følger med boken, gjør det enkelt å praktisere mindfulness i hverdagen. (Teksten er oversat af forlaget).

Køb bogen